TẠP CHÍ LAO ĐỘNG BÌNH DƯƠNG
KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Bạn biết đến Lao Động Bình Dương qua kênh nào?
ý kiến khác
 
  0,00 %
0 phiếu
Báo chí - truyền hình - đài
 
  4,41 %
3 phiếu
Tìm kiếm trên Internet
 
  7,35 %
5 phiếu
Đồng nghiệp giới thiệu
 
  22,06 %
15 phiếu
Bạn bè giới thiệu
 
  8,82 %
6 phiếu
Thông tin cơ quan nhà nước
 
  57,35 %
39 phiếu
Tổng số phiếu
68 phiếu
 
© 2010-2011 Bản quyền thuộc Tạp Chí Lao Động Bình Dương