Vững vàng trong gian khó

31/10/2014 - 02:53

Để CNLĐ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với công việc. Ngay từ những tháng đầu năm CĐ công ty cao su Phước Hòa đã thường xuyên triển khai quán triệt tới các cấp CĐ trực thuộc thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đơn vị. Đặc biệt là thông tin về tình hình khó khăn do giá bán mủ liên tục giảm để CNLĐ và ĐVCĐ ổn định tư tưởng, chia sẻ khó khăn cùng công ty bằng những việc làm thiết thực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi. Trong đó, phong trào “Thi đua lao động, công tác giỏi”, “Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch”, “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” nâng cao năng suất, chất lượng trong hoạt động sản xuất... Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vững vàng trong gian khó. 9 tháng qua, công ty đã khai thác hơn 12 ngàn tấn mủ quy khô (đạt tỷ lệ 65,17% kế hoạch, sản lượng khai thác đạt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (cao hơn 4,97%). Đặc biệt trong quý 3 năm 2014, đã khai thác được gần 8.860 tấn mủ quy khô (đạt tỷ lệ 31, 67% kế hoạch năm), lợi nhuận 9 tháng ước đạt 180 tỷ dồng (đạt 67,39% kế hoạch năm). Sản xuất kinh doanh tăng cao so với kế hoạch chính là nhờ vào việc tổ chức các phong trào thi đua; kịp thời khen thưởng các cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính riêng trong quý 3, CĐ công ty đã khen thưởng cho 21 tập thể và 179 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.


Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa
bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên

 

Song song với công tác chăm lo đời sống tinh thần của CNLĐ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...thường xuyên được tổ chức đã thu hút được đông đảo NLĐ hưởng ứng tham gia đạt hiệu quả cao. Mặt khác công ty còn phối hợp với các đoàn thể tổ chức phát động phong trào phát triển kinh tế gia đình cho CB, CNLĐ thông qua việc hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay tín chấp ngân hàng...Trong 9 tháng năm 2014, đã có 124 lượt hộ gia đình được vay vốn với tổng số tiền 649,7 triệu đồng. Nhờ vậy, kinh tế gia đình phát triển ổn định, cán bộ, CNLĐ yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với công ty. Ngoài ra, trong tháng 9, CĐ đã giải quyết hỗ trợ cho 3 ĐVCĐ xây nhà ở “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 120 triệu đồng.
Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo NQ Đại hội cổ đông đề ra, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho CNLĐ. CĐ Công ty CP Cao su Phước Hòa đã đề ra 4 nhiệm vụ cho phương hướng hoạt động của những tháng cuối năm. Theo đó, CĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho CNLĐ hiểu được những khó khăn của tình hình sản xuất kinh doanh để họ chung sức cùng công ty vượt khó. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, tới từng vườn cây, CNLĐ như phong trào thi đua “Hoàn thành vượt mức kế hoạch và đảm bảo chất lượng”, “Chăm sóc tốt vườn cây”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên vật liệu trong lao động sản xuất”... góp phần ổn định phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

Nam Khánh
 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN