THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 290-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ:

Xác lập vai trò của Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động

01/08/2020 - 18:45

Sáng 30.7, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị làm việc tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).

Đồng chí Nguyễn Đình Khang (phải ảnh) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị sáng 30.7. Ảnh: Bảo Hân

Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác dân vận 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác dân vận, Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với Đảng uỷ Tổng LĐLĐVN chỉ đạo các ban chuyên môn cơ quan Tổng LĐLĐVN và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW. Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN chỉ đạo Đoàn Chủ tịch ban hành nhiều văn bản cụ thể hoá các nội dung của quyết định; các cấp CĐ tổ chức quán triệt quy chế công tác dân vận đến đội ngũ cán bộ CĐ trực thuộc. 

Trong công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được các cấp CĐ chú trọng triển khai với nhiều cách làm mới, từng bước nâng cao chất lượng ĐV và hoạt động của CĐCS với trọng tâm là doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước có từ 25 đến 30 lao động trở lên. 

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố đã triển khai trong các cấp CĐ thực hiện phát triển ĐV theo phương pháp mới và đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp NLĐ có sự chủ động, tích cực trong việc thành lập tổ chức đại diện của mình tại nơi làm việc, trực tiếp thực hiện quyền thành lập CĐ theo quy định của pháp luật, hạn chế sự can thiệp của người sử dụng lao động trong quá trình thành lập và hoạt động CĐ. Giai đoạn 2010-2019, cả nước đã kết nạp 7,5 triệu ĐV mới, thành lập hơn 54.800 CĐCS. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng được quan tâm. Trong giai đoạn 2008-2019, các cấp CĐ đã giới thiệu trên 850.000 ĐV ưu tú cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng; đã có trên 636.000 ĐV được kết nạp Đảng, trong đó công nhân (CN) trực tiếp sản xuất chiếm gần 8%. 

Bên cạnh đó, giai đoạn 2010-2020, công tác tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật luôn được các cấp CĐ xác định là nhiệm vụ quan trọng; phát động và duy trì các phong trào thi đua yêu nước trong ĐV, NLĐ nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế-xã hội, góp phần củng cố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị… 

Xác lập được vai trò của CĐ đối với ĐV, NLĐ

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho biết, Quyết định 290-QĐ/TW đã đi trước, tạo cơ chế riêng, đó là sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phát huy sức mạnh của các ngành chức năng, từ đó, tạo thuận lợi cho tổ chức CĐ thích ứng trước những điều kiện mới phát sinh. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung, như: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vấn đề NLĐ bị sa thải ở độ tuổi 35-40; cấp thẻ đoàn viên CĐ; việc làm của NLĐ trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; cải thiện điều kiện việc làm của NLĐ khi thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, nhất là đối với NLĐ làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại… 

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá giai cấp CN, tổ chức CĐ là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Đồng chí ghi nhận những kết quả Tổng LĐLĐVN đã đạt được trong triển khai quyết định. Đồng chí đánh giá, qua thực hiện quyết định, chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi được tổ chức CĐ khẳng định ngày càng rõ nét, xác lập được vai trò của CĐ đối với ĐV, NLĐ. 

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, thời gian tới, Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN cần tăng cường các hoạt động tham mưu để thúc đẩy việc thực hiện các văn bản liên quan đến tổ chức CĐ, từ đó xác định cơ sở chính trị, pháp lý, thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá các chương trình phối hợp; rà soát những bất cập, cải tiến lề lối, phương thức làm việc, cải cách hành chính. Cùng với đó, Tổng LĐLĐVN cần tăng cường đoàn kết, tập hợp quần chúng; nắm chắc tình hình ĐV, NLĐ để với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ NLĐ có những phản ánh, kiến nghị xác đáng, kịp thời; tăng cường rà soát, thống nhất văn bản quy phạm pháp luật trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị Tổng LĐLĐVN hoàn thiện báo cáo để tổng hợp vào báo cáo chung, trình Bộ Chính trị trong thời gian tới. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Đình Khang tiếp thu các ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Phước Lộc. Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN ghi nhận những ý kiến tại buổi làm việc để tiếp tục hoàn thiện báo cáo.

BẢO HÂN

https://laodong.vn/cong-doan/xac-lap-vai-tro-cua-cong-doan-doi-voi-doan-vien-nguoi-lao-dong-823842.ldo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN