Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ: Những nhiệm vụ đặt ra

05/04/2015 - 03:49

Những kết quả khả quan…
Cũng theo đánh giá của TLĐLĐVN, để đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong đó các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị nhằm đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật, đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về việc thực hiện quan hệ lao động. Các cấp công đoàn cũng tập trung thực hiện chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT ở nhiều ngành, địa phương. Đồng thời đã chủ động giám sát việc thực hiện tiền lương đối với NLĐ, chủ động đề xuất với NSDLĐ thực hiện điều chỉnh tiền lương và các chế độ phúc lợi tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó các trung tâm tư vấn pháp luật ở nhiều địa phương đã được hình thành và mở rộng mạng lưới. Thời gian qua, công đoàn cũng đã chủ động nắm bắt tình hình, đời sống, việc làm của NLĐ, tình hình quan hệ lao động, từ đó đã tham mưu triển khai các biện pháp tổng thể, kịp thời tham gia với Chính phủ, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng các văn bản pháp luật; Chú trọng công tác đảm bảo ATVSLĐ… Từ đó giúp cải thiện đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của NLĐ, góp phần hạn chế TCLĐTT, từng bước xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng theo đánh giá của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN thì trong năm qua công tác quan hệ lao động của hệ thống công đoàn vẫn còn một số tồn tại hạn chế như chất lượng nghiên cứu, tham gia xây dựng văn bản luật, cơ chế, chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến CNLĐ và công đoàn; Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc chưa phổ biến; Thương lượng tập thể ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, nội dung TƯLĐTT có lợi cho NLĐ chưa nhiều.. Do đó tình hình TCLĐTT tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc ngoài ý muốn, kéo dài.
Những nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức công đoàn
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, các kiến nghị, giải pháp ở các đơn vị, địa phương, công đoàn ngành và CĐCS trong việc xây dựng mối quan hệ lao động như công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; Công tác đại diện và bảo vệ NLĐ tại toà án…Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về “Vai trò của tổ chức công đoàn  trong việc tham gia giải quyết các chế độ, chính sách cho NLĐ” và “Hiệu quả của việc thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể ngành. Những khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm”. Các báo cáo tham luận đã được Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN đánh giá cao. Những kinh nghiệm, mô hình hoạt động thiết thực và hiệu quả đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Mai Đức Chính: “Dự báo trong năm 2015 tình hình quan hệ lao động sẽ còn diễn biến phức tạp, việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, các cấp công đoàn cần quan tâm giám sát việc thực hiện tiền lương, chế độ chính sách cho NLĐ, tiếp tục hướng về cơ sở nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho cở sở hoạt động. Công đoàn cần phối hợp tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, đồng thời ký kết được TƯLĐTT có lợi hơn cho NLĐ. Bên cạnh đó cần tập trung tuyên truyền về luật BHXH và luật ATVSLĐ…; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác chính sách pháp luật.

Hoàng Văn

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN