Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước: Còn nhiều khó khăn

26/09/2014 - 03:09

Đối với tổ chức Đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước, đến nay toàn Đảng bộ có 66 tổ chức Đảng ở khu vực này, với 911 đảng viên. Các tổ chức Đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư, từng bước thể hiện vai trò lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong cùng DN, duy trì nếp sinh hoạt định kỳ, một số tổ chức Đảng quan tâm và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và làm tốt công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy Đảng kịp thời phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đến đảng viên, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị trong cùng DN lãnh đạo đảng viên, đoàn viên gương mẫu trong lao động, sinh hoạt, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và doanh nghiệp…

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Mến, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh BD, công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước thì bên cạnh những kết quả đã đạt được nói trên, thì vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc tiếp xúc với chủ DN để tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành quy định của DN chưa đạt được yêu cầu, không nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng của CNLĐ…


Phó Bí thư Nguyễn Hữu Từ trao bằng khen cho các tập thể

Còn với các đoàn thể ở khu vực này, gồm: tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ cũng gặp hạn chế, nhất là Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ, cụ thể; Đoàn thanh niên chỉ mới phát triển được 39 tổ chức cơ sở Đoàn, với trên 1.000 đoàn viên, Hội Phụ nữ phát triển 1 cơ sở Hội và 9 Chi hội Phụ nữ, với tổng số 589 hội viên.

Riêng đối với tổ chức Công đoàn, công tác xây dựng phát triển tổ chức công đoàn được xác định là nòng cốt và cơ sở, nền tảng quan trọng cho công tác xây dựng Đảng trong DN. Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.000 CĐCS trong các DN ngoài khu vực nhà nước, với khoảng 500 ngàn ĐVCĐ. Hoạt động của các CĐCS ở khu vực này từng bước được nâng lên, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa NSDLĐ và NLĐ, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ và CNLĐ, đã có nhiều CĐCS tạo được uy tín với chủ DN, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. Bên cạnh đó, đây cũng là tổ chức tham gia tích cực vào công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong DN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ- Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể cần tập trung thực hiện được một số nhiệm vụ cơ bản. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, NLĐ, nhất là NSDLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc hình thành tổ chức Đảng, đoàn thể đối với các DN ở khu vực này. Song song đó là cần tập trung củng cố số tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị hiện có, từ đó tạo sự lan tỏa ra các DN xung quanh. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu chọn một số DN, KCN để thực hiện điểm và tập trung lãnh đạo, rút kinh nghiệm. Tích cực tạo nguồn để kết nạp đảng viên từ công nhân, NLĐ, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý DN và chủ đầu tư các KCN”, Phó Bí thư cũng lưu ý rằng, quá trình thực hiện các nhiệm vụ phải có kế hoạch cụ thể, xác định trọng tâm, trọng điểm, chú trọng chất lượng phải gắn liền xây dựng, phát triển với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động

Dịp này, Tỉnh ủy Bình Dương đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN