Xây dựng thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành may

08/10/2019 - 15:07

Công đoàn các KCN Bình Dương vừa mới tổ chức hội thảo xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm doanh nghiệp (DN) ngành may. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo của 17 DN và CĐCS trực thuộc CĐ các KCN Bình Dương tham dự (ảnh) . Hội thảo đã lấy ý kiến từ phía DN và CĐCS, trên cơ sở những ý kiến đóng góp này, CĐ các KCN Bình Dương sẽ tổ chức xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT nhóm DN ngành may trong các KCN Bình Dương. 

CĐ các KCN Bình Dương cho biết việc tổ chức xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT nhóm DN ngành may trong các KCN Bình Dương góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của NSDLĐ và NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, ngăn ngừa và hạn chế xảy tranh chấp lao động tập thể tại DN. Đồng thời thực hiện đề án 840 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019- 2023.

HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN