Xây dựng tổ chức Công đoàn TX. Thuận An vững mạnh từ cơ sở

01/06/2015 - 08:11

Trực tiếp quản lý hơn 386 CĐCS với gần 58.000 CNVCLĐ, trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Thuận An vẫn không ngừng nỗ lực sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bằng sự đổi mới cả về nội dung cũng như phương thức hoạt động sao cho ngày càng hiệu quả và thiết thực với từng cơ sở cũng như với từng người lao động (NLĐ) trên địa bàn thị xã. Trước thềm Đại hội CĐ thị xã Thuận An lần thứ IX- nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Thuận An Nguyễn Tứ Hải (ảnh) chia sẻ với Lao động Bình Dương những kết quả nổi bật và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.
PV: Đến thời điểm này ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của hoạt động CĐ thị xã Thuận An?
ông Nguyễn Tứ Hải:
hoạt động xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua của CĐ thị xã luôn lấy phương châm vì quyền, lợi ích thiết thân của NLĐ là động lực, tích cực tiếp cận CNLĐ để kịp thời phát hiện và hòa giải mâu thuẫn trong quan hệ lao động. Tập thể BCH và mỗi cán bộ LĐLĐ thị xã đã vận dụng và phát huy tối đa điều kiện, lợi thế trên từng cương vị công tác, để tiếp cận và thực thi nhiệm vụ của tổ chức. Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐCS, vừa củng cố, vừa xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh. Chúng tôi đã cụ thể hóa chương trình hành động bằng việc đề ra chỉ tiêu cụ thể từng năm cho công tác này và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các phòng, ban chức năng trong thị xã như: BHXH, LĐTB và XH… để làm tốt việc vận động đơn vị cơ sở gia nhập tổ chức CĐ. Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ thị xã đã thành lập được 107 CĐCS (đạt tỷ lệ 107%), phát triển mới trên 24 ngàn đoàn viên (đạt tỷ lệ 160%). Ngoài ra, để làm tốt chức năng bảo vệ NLĐ, đòi hỏi rất nhiều ở tổ chức công đoàn sự mềm dẻo, linh hoạt và bản lĩnh. Đặc biệt là sự hội tụ các yếu tố này trong mỗi cán bộ công đoàn. Từ nhận thức ấy, LĐLĐ thị xã đã thực hiện những biện pháp tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đối với đội ngũ cán bộ từ cơ sở. Cụ thể, chú trọng các kỹ năng hoạt động phong trào, kỹ năng đàm phán, thương lượng, tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động chuyên đề cho các cán bộ CĐCS với các nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện hoạt động CĐ ở từng loại hình đơn vị, tập trung đi sâu hướng dẫn kỹ năng thực hành cho các cán bộ CĐ và hướng dẫn các CĐCS tự chấm điểm đánh giá xếp loại.
PV: Với phương châm hành động của nhiệm kỳ qua “Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của đoàn viên”, LĐLĐ thị xã Thuận An đã có những đổi mới như thế nào để hướng về cơ sở từ đó thu hút CNLĐ đến với tổ chức CĐ, thưa ông?
Ông Nguyễn Tứ Hải:
Việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ là ưu tiên hàng đầu của tổ chức công đoàn. Do đó, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ trong từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Mặt khác tập trung phát động phong trào thi đua và tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã xét khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào thi đua vào dịp cuối năm. Đồng thời, LĐLĐ thị xã thường xuyên đổi mới hình thức cũng như nội dung các hoạt động phong trào, lựa chọn những phong trào phù hợp với thời gian làm việc của CNLĐ để tạo điều kiện cho tất cả đoàn viên đều được tham gia, trong đó tiêu biểu là Ngày hội Công nhân lao động được LĐLĐ thị xã duy trì tổ chức 4 năm qua. Mặc dù trong thời gian vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ làm tốt công tác xây dựng tổ chức CĐCS và công tác tuyên truyền nhận thức cho CNVCLĐ, nên các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” trong CNVCLĐ do các cấp CĐ thị xã phát động luôn thu hút được đông đảo NLĐ tham gia. Đồng thời, việc biểu dương, khen thưởng kịp thời đã động viên NLĐ phát huy sức sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của thị xã. Song song, LĐLĐ thị xã chỉ đạo các CĐCS trong công tác phối hợp với DN tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo định kỳ, có lúc LĐLĐ thị xã trực tiếp tham gia khi phát hiện vấn đề bức xúc trong CNLĐ. Thông qua đó đã nắm bắt được rất nhiều vấn đề cụ thể trong các doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng để có các biện pháp chăm lo tốt hơn quyền lợi người lao động. Đồng thời, LĐLĐ thị xã cũng rất chú trọng tới việc nâng cao về chất lượng xây dựng và đăng ký Thỏa ước lao động tập thể cao hơn luật định có lợi cho NLĐ. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ luôn là nội dung trọng tâm, thường xuyên được các cấp công đoàn thị xã quan tâm, thực hiện. LĐLĐ thị xã chỉ đạo các CĐCS rà soát thường xuyên và kịp thời hỗ trợ các trường hợp CNVCLĐ gặp khó khăn, tai nạn lao động. Với phương châm, nơi đâu CNVCLĐ khó khăn là nơi đó có đại diện tổ chức công đoàn. Chia sẻ rủi ro với công đoàn, đoàn viên, NLĐ. Bằng những việc làm trên, các cấp công đoàn đã góp phần tích cực ổn định đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ, từ đó ổn định quan hệ lao động. Đời sống người lao động tuy chưa cao song đại đa số việc làm, thu nhập vẫn được đảm bảo.
PV: Ông có thể cho biết hoạt động trọng tâm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong nhiệm kỳ tới của CĐ thị xã Thuận An?
Ông Nguyễn Tứ Hải:
Với khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2015-2020 là “Hướng về cơ sở; đổi mới, sáng tạo; vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; vì sự ổn định phát triển bền vững của thị xã Thuận An”. Để thực hiện có kết quả các nội dung trên, các cấp công đoàn thị xã cần phải bám sát định hướng chung, đó là: Hướng về cơ sở, gắn với đoàn viên, NLĐ với phương châm lấy quyền, lợi ích thiết thân của NLĐ là động lực. Chủ động phát hiện và phối hợp giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động là việc làm thường xuyên. Tạo mối quan hệ tốt đẹp với người sử dụng lao động là việc làm cần thiết. Tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là mục tiêu. Và mỗi cán bộ công đoàn là nhân tố quyết định.
PV: Xin cảm ơn ông.

Quỳnh Thanh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN