TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

BÌNH DƯƠNG 23/3/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 528996
Giải Đặc Biệt 28996
Giải Nhất 40661
Giải Nhì 37160
Giải Ba 30882 - 34478
Giải Tư 09855 - 83329 - 39602 - 14025 - 06869 - 81230 - 32416
Giải Năm 4989
Giải Sáu 1529 - 3939 - 0617
Giải Bảy 674
Giải Tám 33

BÌNH DƯƠNG 16/3/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 353726
Giải Đặc Biệt 53726
Giải Nhất 86278
Giải Nhì 82940
Giải Ba 13251 - 31378
Giải Tư 82730 - 08400 - 98760 - 81463 - 47155 - 73325 - 89481
Giải Năm 3348
Giải Sáu 0573 - 2414 - 4014
Giải Bảy 197
Giải Tám 45

BÌNH DƯƠNG 9/3/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 620242
Giải Đặc Biệt 20242
Giải Nhất 01766
Giải Nhì 13620
Giải Ba 60185 - 64996
Giải Tư 92139 - 50952 - 14192 - 38946 - 36506 - 68980 - 51679
Giải Năm 8241
Giải Sáu 8709 - 5983 - 2408
Giải Bảy 394
Giải Tám 30

BÌNH DƯƠNG 2/3/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 168554
Giải Đặc Biệt 68554
Giải Nhất 60726
Giải Nhì 23319
Giải Ba 32882 - 31279
Giải Tư 89158 - 44943 - 29039 - 90390 - 46571 - 90316 - 47203
Giải Năm 7955
Giải Sáu 1970 - 0946 - 5821
Giải Bảy 376
Giải Tám 45

BÌNH DƯƠNG 23/2/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 262598
Giải Đặc Biệt 62598
Giải Nhất 11887
Giải Nhì 72466
Giải Ba 09080 - 36434
Giải Tư 53556 - 38867 - 74359 - 13699 - 24315 - 30242 - 51510
Giải Năm 7190
Giải Sáu 4033 - 5719 - 4299
Giải Bảy 371
Giải Tám 60

BÌNH DƯƠNG 16/2/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 343744
Giải Đặc Biệt 43744
Giải Nhất 45290
Giải Nhì 84314
Giải Ba 01881 - 98800
Giải Tư 50495 - 98030 - 74813 - 69795 - 02290 - 82972 - 75246
Giải Năm 7384
Giải Sáu 2440 - 1481 - 9000
Giải Bảy 832
Giải Tám 95

BÌNH DƯƠNG 9/2/2018

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 374812
Giải Đặc Biệt 74812
Giải Nhất 24265
Giải Nhì 30973
Giải Ba 06726 - 78541
Giải Tư 91177 - 34709 - 99534 - 24575 - 28201 - 61128 - 08352
Giải Năm 7912
Giải Sáu 3707 - 6472 - 8618
Giải Bảy 526
Giải Tám 78