TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

BÌNH DƯƠNG 10/11/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 268879
Giải Đặc Biệt 68879
Giải Nhất 00518
Giải Nhì 66860
Giải Ba 69875 - 83068
Giải Tư 62482 - 58759 - 53331 - 91533 - 26346 - 67758 - 20714
Giải Năm 7715
Giải Sáu 3850 - 4339 - 7145
Giải Bảy 644
Giải Tám 60

BÌNH DƯƠNG 3/11/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 737554
Giải Đặc Biệt 37554
Giải Nhất 42271
Giải Nhì 81314
Giải Ba 11864 - 65696
Giải Tư 57439 - 27027 - 54409 - 22127 - 68437 - 85496 - 86942
Giải Năm 6750
Giải Sáu 8845 - 8048 - 1418
Giải Bảy 381
Giải Tám 83

BÌNH DƯƠNG 27/10/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 229954
Giải Đặc Biệt 29954
Giải Nhất 77721
Giải Nhì 70984
Giải Ba 27906 - 82540
Giải Tư 25982 - 44653 - 05535 - 41892 - 66655 - 45524 - 95767
Giải Năm 9450
Giải Sáu 7626 - 5048 - 4505
Giải Bảy 705
Giải Tám 50

BÌNH DƯƠNG 20/10/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 708182
Giải Đặc Biệt 08182
Giải Nhất 52089
Giải Nhì 88624
Giải Ba 34177 - 19970
Giải Tư 68901 - 25183 - 72101 - 95575 - 75129 - 14353 - 73594
Giải Năm 2774
Giải Sáu 7024 - 7140 - 5974
Giải Bảy 133
Giải Tám 61

BÌNH DƯƠNG 13/10/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 293086
Giải Đặc Biệt 93086
Giải Nhất 94338
Giải Nhì 11463
Giải Ba 32053 - 64117
Giải Tư 16552 - 19703 - 31940 - 32053 - 35448 - 98925 - 75806
Giải Năm 7893
Giải Sáu 9382 - 5794 - 6261
Giải Bảy 242
Giải Tám 66

BÌNH DƯƠNG 6/10/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 179670
Giải Đặc Biệt 79670
Giải Nhất 05883
Giải Nhì 11194
Giải Ba 58394 - 40161
Giải Tư 73097 - 37470 - 47509 - 33581 - 08623 - 41308 - 79568
Giải Năm 4014
Giải Sáu 5894 - 5387 - 7133
Giải Bảy 553
Giải Tám 04

BÌNH DƯƠNG 29/9/2017

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 674915
Giải Đặc Biệt 74915
Giải Nhất 34512
Giải Nhì 47244
Giải Ba 93538 - 45170
Giải Tư 86672 - 56839 - 41874 - 32440 - 92014 - 48966 - 57241
Giải Năm 1979
Giải Sáu 2034 - 0521 - 5634
Giải Bảy 335
Giải Tám 78