Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân

17/09/2019 - 10:01

Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp hoặc có biểu hiện bao che, dung túng cho cấp dưới có hành vi sai trái.

Bộ phận một cửa Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 4312/KH-BNV ngày 9.9.2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Theo đó, Bộ Nội vụ nêu rõ: Về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định;

Trước hết, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp hoặc có biểu hiện bao che, dung túng cho cấp dưới có hành vi sai trái.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.

Về thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý, khẩn trương rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những điểm bất cập có thể bị lợi dụng gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp;

Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị;

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử thông suốt đến cơ sở.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động quản lý, tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra…

Theo Kế hoạch, cơ quan Bộ Nội vụ thiết lập đường dây nóng để tổ chức tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cụ thể: Thanh tra Bộ Nội vụ; địa chỉ: Số 08 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; số điện thoại cố định: (024) 37957080; số điện thoại di động: 0906119989 ông Nguyễn Xuân Đạt, Trưởng phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Nội vụ); hộp thư điện tử: nguyenxuandat@moha.gov.vn.

THÙY LINH (Theo báo Lao động)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN